Zgłoszenie szkody


Chcesz zgłosić szkodę w maszynie?


Jeżeli szkoda dotyczy ładowarki teleskopowej lub ciągnika komunalnego zgłoś się tutaj:
tel. 510-265-652
e-mail: szkody@gravit.pl


Jeżeli szkoda dotyczy ciągnika rolniczego zgłoś się tutaj:
tel. 507-025-226
e-mail: szkody@gravit.pl

UWAGA! Szkoda musi zostać zgłoszona w ciągu 48h od zdarzenia!


PLIKI DO POBRANIA

 

Formularz zgłoszenia szkody

Pełnomocnictwo


Jeżeli zgłaszasz szkodę w maszynie wynajmowanej w GRAVIT RENTAL, potrzebujemy:

 

1. Formularz zgłoszenia szkody
2. Skan uprawnień operatora maszyny / prawa jazdy kierowcy
3. Zdjęcia uszkodzonej maszyny:
      a) zdjęcia całej sylwetki maszyny (ze wszystkich stron) z widocznym numerem rejestracyjnym*
      b) zdjęcie tabliczki znamionowej z widocznym numerem VIN
      c) zdjęcie licznika z widocznym przebiegiem
      d) zdjęcia strefy uszkodzeń maszyny
4. Notatka z policji lub oświadczenie sprawcy (jeśli zostały sporządzone)

 


Jeżeli zgłaszasz szkodę w swoim majątku, potrzebujemy:

 

1. Formularz zgłoszenia szkody
2. Pełnomocnictwo dla GRAVIT do likwidacji szkody
3. Skan uprawnień operatora maszyny / prawa jazdy kierowcy
4. Skan dowodu rejestracyjnego pojazdu (jeśli dotyczy)
5. Zdjęcia uszkodzonej maszyny:
      a) zdjęcia całej sylwetki maszyny (ze wszystkich stron) z widocznym numerem rejestracyjnym*
      b) zdjęcie tabliczki znamionowej z widocznym numerem VIN
      c) zdjęcie licznika z widocznym przebiegiem
      d) zdjęcia strefy uszkodzeń maszyny
6. Notatka z policji lub oświadczenie sprawcy (jeśli zostały sporządzone)

 


Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, prosimy o przesłanie ich na adres mailowy: szkody@gravit.pl