Program Poleceń GRAVIT - zapraszaj Znajomych i odbieraj bony na zakupy!

 

Zaproś Znajomych do GRAVIT i odbierz bony na zakupy części . Otrzymasz bonus za każdego Znajomego, który z Twojego zaproszenia okaże bon rabatowy – on również otrzyma 60 zł rabatu na zakupy części AGCO Massey Ferguson za min 350 zł.

 

Możesz zaprosić nieograniczoną liczbę Znajomych i odebrać nieograniczoną liczbę bonów. Szczegóły Akcji w Regulaminie.


*Akcja dotyczy zakupów w dziale Części i Akcesoria. 

 

 


 

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ
„Poleć GRAVIT i odbierz 60 zł na zakupy”

dot. części AGCO MASSEY FERGUSON
w sklepach stacjonarnych GRAVIT

  
I. DEFINICJE
„Organizator Programu” – GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie, Al. Wincentego Witosa 22, 20-315;
„Program Poleceń” – Program „Poleć GRAVIT i odbierz 60 zł na zakupy”, dotyczący zakupu części AGCO MASSEY FERGUSON w sklepach stacjonarnych GRAVIT. W Programie tym Uczestnik odbiera bony rabatowe, które następnie może wymienić na rabaty zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu;
"Towary objęte Programem" - towary marki AGCO Massey Ferguson, które może nabyć Uczestnik w ramach Programu;
"Uczestnik Programu" lub "Uczestnik" - osoba, która w sposób określony w niniejszym Regulaminie Programu została przyjęta do Programu;
"Bon" – bon mający na celu identyfikację Uczestnika oraz przysługujący mu rabat, nieposiadający funkcji płatniczej, wydawany przez Organizatora Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu;
"Zarządzający Programem" - podmiot prowadzący Program. W dniu wejścia w życie Programu, Zarządzającym Programem jest Organizator Programu. W przypadku zmiany Zarządzającego Programem, Uczestnik Programu zostanie o tym poinformowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu;
„Klient Polecający” (zapraszający do Programu Poleceń) – klient, który otrzymał od Organizatora bon w celu zaproszenia do Programu Poleceń GRAVIT innego klienta.
„Klient Polecony” (zaproszony do Programu Poleceń) – klient, który zgłosił się do jednego ze sklepów GRAVIT z wydanym przez Organizatora bonem, który otrzymał od klienta polecającego. Klient polecony może skorzystać z bonu rabatowego w ramach Programu Poleceń tylko raz.

 

II. Zasady przyznawania bonów KLIENTOWI POLECAJĄCEMU (zapraszającemu).

1. Każdy Klient może otrzymać dowolną liczbę bonów służących do zaproszenia dowolnej ilości Znajomych do robienia zakupów w sklepach GRAVIT.
2. Każdy bon zawiera swój indywidualny numer oraz pieczątkę GRAVIT.
3. Bony wydawane są wyłącznie przez pracowników GRAVIT.


III. Zasady realizacji bonów przez Klienta POLECAJĄCEGO.

1. Klient POLECAJĄCY zyskuje rabat w wysokości 60 zł brutto przy zakupach za min 350 zł brutto pod warunkiem, że do jednego ze sklepów GRAVIT zgłosi się z jego polecenia Klient z wydanym przez Organizatora bonem. Warunkiem uzyskania rabatu w wysokości 60 zł brutto dla Klienta POLECAJĄCEGO jest wcześniejsze dokonanie zakupów przez Klienta POLECONEGO.
2. Bon można zrealizować tylko w ramach jednego zamówienia.
3. Bon ważny jest do momentu zakończenia Akcji przez Organizatora. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu przez Organizatora Programu na stronie internetowej www.gravit.pl oraz od daty ogłoszenia w oddziałach Organizatora Programu.
4. W ramach jednego zamówienia nie można łączyć kilku bonów.
5. Minimalna wartość zamówienia, która umożliwia realizację bonu to 350 zł brutto. Wartość zakupów nie obejmuje kosztów dostawy.

 

IV. Zasady realizacji bonów przez Klienta POLECONEGO.

1. Klient POLECONY zyskuje rabat w wysokości 60 zł brutto przy zakupach za min 350 zł brutto pod warunkiem, że zgłosi się do jednego ze sklepów GRAVIT z wydanym przez Organizatora bonem, który otrzyma od Klienta POLECAJĄCEGO. Na odwrocie bonu musi znajdować się indywidualny numer bonu nadany przez Organizatora oraz pieczątka GRAVIT.
2. Bon można zrealizować tylko w ramach jednego zamówienia.
3. Bon ważny jest do momentu zakończenia Akcji przez Organizatora. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu przez Organizatora Programu na stronie internetowej www.gravit.pl oraz od daty ogłoszenia w oddziałach Organizatora Programu.
4. W ramach jednego zamówienia nie można łączyć kilku bonów.
5. Minimalna wartość zamówienia, która umożliwia realizację bonu to 350 zł brutto. Wartość zakupów nie obejmuje kosztów dostawy.
6. Klient POLECONY może skorzystać z bonu rabatowego w ramach Programu Poleceń tylko raz.


V. Zasady zwrotu produktów zakupionych z użyciem bonu „Poleć GRAVIT i odbierz 60 zł na zakupy”.

1. W przypadku zwrotu całego zamówienia złożonego z wykorzystaniem bonu - zwrócona zostanie kwota faktycznie uiszczona przez Klienta a bon zostanie zwrócony do Klienta, o ile nie minął termin jego ważności.
2. W przypadku zwrotu części zamówienia podstawą do rozliczania będzie wartość niezwróconych produktów z zamówienia. Jeśli będzie ona równa lub wyższa od kwoty upoważniającej do wykorzystania bonu, zwrócona zostanie pełna kwota za zwracany towar, a bon nie zostanie zwrócony do Klienta.
3. Jeśli wartość niezwróconych produktów z zamówienia będzie niższa od kwoty upoważniającej do wykorzystania bonu, zwrócona zostanie kwota za zwracany towar pomniejszona o wartość bonu, a bon zostanie zwrócony do Klienta, o ile nie minął termin jego ważności.

 


Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym Zespołem:

SKLEP LUBLIN    tel. 81 744 56 39, sklep@gravit.pl
SKLEP ZAMOŚĆ  tel. 84 677 56 10, sklep.z@gravit.pl
SKLEP OPATÓW  tel. 15 821 42 91, sklep.o@gravit.pl