Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika: właściciel nieruchomości czy gmina?

30 września 2022


Zima niektórym kojarzy się z szusowaniem na stoku i lepieniem bałwana, a innym – ze śliskimi i wymagającymi odśnieżenia chodnikami. Niekiedy pojawiają się wątpliwości co do tego, kto odpowiada za to zadanie. Czy odśnieżyć chodnik powinien właściciel nieruchomości, czy może gmina? Wyjaśniamy.


Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika – przepisy


Przepisy ustawy Prawo budowlane mówią, że chodnik to wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, przylegająca bezpośrednio do granicy nieruchomości. Głoszą też, że za zapewnienie bezpiecznego dla użytkowników stanu chodnika odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Ma to zastosowanie również zimą, gdy trakty piesze często pokrywają się śniegiem i lodem. Dlatego, co do zasady, za odśnieżanie chodnika odpowiada właśnie właściciel lub zarządca nieruchomości, do której przylega chodnik. W praktyce nie jest to jednak tak oczywiste.


Kiedy właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika?


Od powyższej reguły są pewne wyjątki. Po pierwsze, jeśli chodnik nie przylega bezpośrednio do granicy działki (np. znajduje się pomiędzy nimi pas zieleni), odpowiedzialność za odśnieżenie nawierzchni spada na gminę.
Ponadto, jeśli na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów, odśnieżanie jest jego obowiązkiem. Zarządca drogi musi również odśnieżyć drogę publiczną.
Właściciel nieruchomości nie musi też odśnieżać przylegających do niej przystanków komunikacyjnych oraz wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych. Wówczas odpowiadają za to przedsiębiorcy użytkujący tereny służące komunikacji publicznej.


Jakie kary grożą za nieodśnieżenie chodnika?


Za niedotrzymanie obowiązku odśnieżenia chodnika grozi kara grzywny wysokości 1500 zł. Ponadto, jeśli ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku spowodowanego nieodpowiednim stanem chodnika, ma prawo zażądać odszkodowania. Może ono dotyczyć zarówno zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, jak i zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę. Do jego zapłaty może zostać zobowiązany podmiot odpowiedzialny za odśnieżenie chodnika, czyli właściciel lub zarządca nieruchomości albo też firma, z którą ma on podpisaną umowę na odśnieżanie – oczywiście jeśli zasadność roszczenia zostanie udowodniona.
Jeśli natomiast chodnik przylega do drogi publicznej, pociągniętym do odpowiedzialności za wypadek może być jej zarządca (generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad w przypadku dróg krajowych, wojewoda wojewódzkich, zarząd powiatu powiatowych, i wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku dróg gminnych).
Warto również wiedzieć, że choć to właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek odśnieżania chodnika, gmina musi sprawować nad jego wykonywaniem należyty nadzór. Jeśli tego nie robi, odpowiedzialność za ewentualny wypadek może być przeniesiona na gminę.


Jak prawidłowo odśnieżać chodnik?


Właściciel lub zarządca nieruchomości powinien usuwać śnieg z chodnika w sposób i według częstotliwości zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Śnieg powinien być odsunięty na krawędź chodnika, choć nie można zgarniać go na jezdnię. Za jego usunięcie odpowiada zarządca drogi.
W przypadku konieczności uprzątnięcia niewielkiego fragmentu chodnika wystarczy specjalna szeroka łopata, ale odśnieżanie większych terenów wymaga już specjalistycznego sprzętu. W takiej sytuacji przydają się proste zestawy do odśnieżania, które zdecydowanie uławiają i przyspieszają pracę. Warto wiedzieć, że takie urządzenia można wynająć – gmina nie musi mieć ich na własność.
Sprawdź ofertę Gravit Rental i wybierz traktorek Kubota w zestawie z pługiem i posypywarką, które pomogą Ci zadbać o stan chodników zimą – niezależnie, czy obowiązek odśnieżania dotyczy Cię z racji bycia właścicielem nieruchomości, jej zarządcą, czy władzą wykonawczą gminy.