JOSKIN

 
 
Joskin to belgijski lider w produkcji wozów asenizacyjnych, przyczep rolniczych i rozrzutników.