Serwis online

 
Wybierz interesującą Cię usługę serwisową. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia nasz pracownik skontaktuje się z Tobą, przedstawi ofertę i umówi termin spotkania.
 

Zgłoszenie do serwisu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych administratora GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie Al. W. Witosa 22 oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie przez GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie Al. W. Witosa 22 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie Al. W. Witosa 22 dla celów marketingu bezpośredniego kierowanego do mnie zgodnie z przepisem art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).