Zakończenie Programu Lojalnościowego Silna Gravitacja.

1 października 2018

 

Z dniem 1 października 2018 r. ogłaszamy zakończenie Programu Lojalnościowego Silna Gravitacja.

 

____________________________________________

Zgodnie z Regulaminem Programu:
XIV. INNE POSTANOWIENIA


1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu przez Organizatora Programu na stronie internetowej www.gravit.pl, www.silnagravitacja.pl oraz od daty ogłoszenia w oddziałach Organizatora Programu.


2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu zgodnie z ust. 1 powyżej Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 3 miesięcy kalendarzowych od dnia zamieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu przez Organizatora Programu na stronie internetowej www.silnagravitacja.pl oraz od daty ogłoszenia w oddziałach Organizatora Programu.


3. Punkty naliczone na Konto Uczestnika w okresie obowiązywania Programu, które utraciły ważność zgodnie z ust. 2 tracą ważność, nie podlegają wymianie na Nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Programu.

____________________________________________

 

W związku z powyższym termin zgłoszeń w celu wymiany punktów na nagrody upływa z dniem 31 grudnia 2018 roku.


Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Klientom za udział w Programie!

 

Zespół GRAVIT