Skorzystaj z dofinansowania na zakup wozu asenizacyjnego!

5 lutego 2019

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

 

 

Od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r. można otrzymać wsparcie na inwestycje zapewniające dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, kiszonek lub doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów w wysokości do:

 

  • 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
  • 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”

 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 000 zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

 

pobierz dokumenty

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Skorzystaj z naszej oferty wozów asenizacyjnych firmy JOSKIN. Skontaktuj się z działem sprzedaży maszyn:

 

Odział LUBLIN:

 tel:  81 744 59 71

e-mail: info@gravit.pl

Oddział ZAMOŚĆ:

Tel: 84 677 56 00

E-mail: info.z@gravit.pl

Oddział OPATÓW:

Tel: 15 821 42 91

E-mail: info.o@gravit.pl